KONTAKTY

DANE DO FAKTURY Nr rachunku bankowego

Lawiretech UrbanFox s.r.o.
Petrské nám. 2163/3, 796 01 Prostějov
IČ: 055 73 572 DIČ: CZ05573572
Bankovní spojení CZK: 2001103668 / 2010 Fio banka
Bankovní spojení EUR: 2001103684 / 2010 Fio banka

Podmiot jest zapisany w rejestrze przedsiębiorców.
Wpis nr: 516123 prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie.

PROSTĚJOV
SÍDLO A CENTRÁLA
Lawiretech UrbanFox s.r.o.
Petrské nám. 2163/3, 796 01 Prostějov
Telefon: +420 587 407 034
E-mail: info@lawiretech.cz