POSTUP TVORBY WEBOVÉ STRÁNKY

Smyslem plánování postupu vytvoření webových stránek je stanovit si cíle, které chcete v určitém časovém horizontu a vymezení postupů jak těchto cílů dosáhnout. Bez racionálně stanoveného cíle, strategií a postupů jeho dosažení nelze ani zahájit počáteční práce, ani účinné dosáhnout stanovených cílů.