Prvek Dílčí Menu

Tento prvek vám na přání umožní zobrazit dílčí menu, které buď posouvá stránku, nebo zůstává nahoře, dokud se neobjeví nové menu.