Prvek Stěna

  • Můžete mít na přání zobrazeno několik položel různých typů příspěvků (příspěvky blogu, položky portfolia, produkty) nebo seznam obrázků
  • Můžete mít zobrazené položky na základě kategorií / značek nebo zakázat i třídění
  • Můžete si vybrat žádnou mezerou, 1px nebo 15px mezeru mezi jednotlivými prvky
  • Můžete si vybrat, zda chcete vždy zobrazit titul + výňatek anebo zobrazení při při pohybu myší